dimarts, 7 de juny de 2016

La caixa de pandora - La Clau

http://www.laclauroomescape.com/
Segon Room Escape de Manresa, La Clau. Ens van rebre els game-màsters, dos nois molt agradables que ens van introduir al seu joc, la caixa de pandora. Un joc d’una història familiar, totalment dissenyat per ells.
Hem de dir que la introducció del joc és una mica fluixa, i el vídeo de presentació un pèl massa llarg pel meu gust, però un cop a dintre hi ha una sèrie d’enigmes a resoldre molt interessants! Els enginys són molt variats i algun ens va arribar a sorprendre. Els hi perdonem totalment que algun dels mecanismes fallés, fa relativament poc que han obert i segur que solucionen aquests petits errors.

Segundo Room Escape de Manresa, La Clau. Nos recibieron los game-masters, dos chicos muy agradables que nos introdujeron a su juego, la Caixa de pandora. Un juego de una historia familiar, totalmente diseñado por ellos. Tenemos que decir que la introducción del juego es un poco floja, i el video de presentación un poco largo para mi gusto, pero una vez dentro hay una serie de enigmas a resolver muy interesantes! Los ingenios son muy variados y alguno nos llegó a sorprender. Les perdonamos totalmente que algún mecanismo fallase, hace relativamente poco que han abierto y seguro que solucionan estos pequeños errores.


Temàtica: La família Montaner ha dedicat la seva vida a ocultar i protegir una de les relíquies més perilloses del món, la caixa de Pandora. Ara, la custodia d’aquesta està en mans dels quatre hereus de la família. Per primer cop en molt de temps, el món està en perill a causa de la cobdícia del germà gran. Si et trobessis enmig d’una guerra familiar on està en joc la destrucció de la humanitat, quin paper jugaries?

 http://www.roomscaper.es/2015/08/vocabulari.html


El millor :) Bones proves i variades.
El pitjor :( El vídeo introductori.
Lo mejor :) Buenas pruebas y variadas.
Lo peor :( El video introductorio.
La Caixa de pandora... ooohhhhhhhh


Cap comentari:

Publica un comentari